GRAFISK LINJEBESKRIVNING (Linjebok)

Avsedd för enskilt bruk.   Kommer att stängas
då efterfrågan är på tok för låg.
När filen öppnat, Tryck "END" så kommer
du till första sidan(omvänd sidordning). Sen scrollar du uppåt i färdriktningen. I %-rutan upptill väljer du förstoringsgrad.
Ursprung i pappersfiler ritade 1977-1980 OBS! att Dvärgsignaler och Värmeposter är
inte fullständigt utritade.
Märks ut efter hand.
     
Dk efter stationsnamn är i Danmark   z före stationsförkortning är i Danmark
Malmö - Stockholm & omvänt ingår i Helgoland Dk - Hagalund & omvänt
Göteborg - Malmö & omvänt ingår i Göteborg - Helgoland Dk & omvänt
     
Teckenförklaring 2017.12.07 Teckenförklaring
     
Aarhus H Dk - Malmö C 2018.08.31 zAr - M
Arlöv/Malmö gb - Padborg Dk 2018.08.31 Al - Mgb - Fsb - zPa
     
Borlänge - Göteborg C 2018.07.30 Blg - Stl - Kil - G
Bålsta - Nynäshamn Citybanan 2018.06.04 Bål - Nyh
     
Charlottenberg - Stockholm C 2018.08.12 Cg - Cst
     
Emmaboda - Karlskrona 2016.05.22 Em - Ck
Eslöv - Ängelholm 2016.12.11 E - Tp - Åp - Ä
     
Falköping - Nässjö 2018.07.30 F - N
Falun - Stockholm C 2018.08.20 Fln - Cst
Förslöv - Malmö C - Trelleborg 2018.05.27 För - M - Trg
     
Gnesta - Märsta Citybanan 2018.08.20 Gn - Mr
Gävle - Mjölby 2018.09.17 Gä - Blg - Fv - My
Göteborg C - Borlänge 2018.07.30 G- Kil - Stl - Blg
Göteborg C - Borås - Alvesta - Kalmar 2018.07.30 G - B - Av - Kac
     
Göteborg C - Hallsberg över Kil 2018.08.12 G - Kil - H
Göteborg C - Hallsberg (Kinnekullebanan) 2018.08.12 G - Lkp - Mst - H
Göteborg C - Helgoland Dk 2018.08.31 G - Hb - zHgl
Göteborg C - Helgoland Dk via Hässleholm 2018.08.31 G - Hm - zHgl
     
Göteborg C - Kornsjö 2018.05.14 G - Ko
Göteborg C - Stockholm C 2018.08.12 G - Cst
Göteborg C - Strömstad 2018.05.14 G - Uv - Smd
     
Hagalund 2015.03.03 Hgl
Hagalund - Helgoland Dk 2018.08.31 Hgl - zHgl
Hagalund - Norrköping via Nyköping 2018.08.20 Hgl - Nr
Hallsberg - Göteborg C över Kil 2018.08.12 H - Kil - G
     
Hallsberg - Göteborg C (Kinnekullebanan) 2018.08.12 H - Mst - Lkp - G
Hallsberg - Helsingborg C 2018.08.12 H - My - Hm - Hb
Hallsberg - Stockholm C över Eskilstuna 2018.08.12 H - Et - Cst
Hallsberg - Stockholm C över Västerås 2018.08.13 H - Vå - Cst
     
Hallsberg - Ånge 2018.08.12 H - Fv - Ls - Åg
Halmstad - Nässjö 2018.02.26 Hd - V - N
Helgoland Dk - Hagalund 2018.08.31 zHgl - Hgl
Helgoland Dk - Göteborg C 2018.08.31 zHgl - Hb - G
     
Helgoland Dk - Göteborg C via Hässlehom 2018.08.31 zHgl - Hm - G
Helgoland Dk - Köpenhamn Dk - Ystad 2018.08.31 zHgl - zKh - Y
Helsingborg C - Hallsberg 2018.08.12 Hb - Hm - My - H
Helsingborg C - Hässleholm via Kattarp 2018.05.27 Hb - Ka - Hm
     
Helsingborg C - Ystad 2018.05.27 Hb - E - M - Y
Helsingör Dk - Fosieby - Malmö C 2018.08.31 zHg - Fsb - M
Helsingör Dk - Malmö C 2018.08.31 zHg - M
Herrljunga - Srömstad 2018.05.14 Hr - Uv - Smd
     
Herrljunga - Varberg 2018.05.14 Hr - B - Vb
Hultsfred - Nässjö 2018.02.26 Hf - N
Hässleholm - Helsingborg C via Kattarp 2018.05.27 Hm - Ka - Hb
Hässleholm - Malmö C omledning via Åp-Tp 2017.12.10 Hm - Åp - Tp - M
     
Höör - Simrishamn 2018.05.27 Hö - M - Si
     
Jönköping - Värnamo 2018.07.30 Jö - V
     
Kalmar - Alvesta - Malmö C 2018.05.27 Kac - Av - M
Kalmar - Alvesta - Borås - Göteborg C 2018.05.27 Kac - Av - B - G
Karlskrona - Emmaboda 2016.12.11 Ck - Em
Karlskrona - Kristianstad - Malmö C 2018.05.27 Ck - Cr - M
     
Kornsjö - Göteborg C 2018.05.14 Ko - G
     
Linköping - Sala 2018.05.13 Lp - Sl
Ludvika - Västerås via Fagersta 2018.04.02 La - Fgc - Kbä - Vå
     
Malmö C - Aarhus H Dk 2018.08.31 M - zAr
Malmö C - Alvesta - Kalmar 2018.05.27 M - Av - Kac
Malmö C - Fosieby - Helsingör Dk 2018.08.31 M - Fsb - zHg
Malmö C - Helsingör Dk 2018.08.31 M - zHg
     
Malmö C - Hässleholm omledning via Tp-Åp 2017.12.10 M - Tp - Åp - Hm
Malmö C - Kristianstad - Karlskrona 2018.05.27 M - Cr - Ck
Malmö C - Trelleborg 2016.05.22 M - Trg
Mjölby - Gävle 2018.09.17 My - Fv - Blg - Gä
     
Mora - Stockholm C 2018.08.20 Mra - Cst
Märsta - Gnesta Citybanan 2018.08.20 Mr - Gn
     
Norrköping - Hagalung via Nyköping 2018.05.13 Nr - Hgl
Norrköping - Stockholm via Nk-Söd 2018.08.20 Nr - Nk - Söd - Cst
Nynäshamn - Bålsta Citybanan 2018.08.13 Nyh - Bål
Nässjö - Falköping 2018.07.30 N - F
     
Nässjö - Halmstad 2018.07.30 N - V - Hd
Nässjö - Hultsfred 2018.02.26 N - Hf
     
Padborg Dk - Malmö gb/Arlöv 2018.08.31 zPa - Fsb - Mgb - Al
     
Sala - Linköping 2018.05.13 Sl - Lp
Simrishamn - Höör 2018.05.27 Si - M - Hö
Stockholm C - Charlottenberg 2018.08.20 Cst - Cg
Stockholm C - Falun 2018.06.04 Cst - Fln
     
Stockholm C - Göteborg C 2018.08.20 Cst - G
Stockholm C - Hallsberg över Eskilstuna 2018.08.20 Cst - Et - H
Stockholm C - Hallsberg över Västerås 2018.08.13 Cst - Vå - H
Stockholm C - Mora 2018.04.02 Cst - Mra
     
Stockholm C - Märsta - Uppsala 2017.12.10 Cst - Mr - U
Stockholm C - Norrköping via Söd-Nk 2018.08.20 Cst - Söd - Nk - Nr
Stockholm C - Sundsvall 2018.09.17 Cst - Suc
Stockholm C - Ånge över Ockelbo 2018.09.17 Cst - Gä - Ob - Åg
     
Storlien - Sundsvall 2018.05.28 Str - Suc
Strömstad - Göteborg C 2018.05.14 Smd - Uv - G
Strömstad - Herrljunga 2018.05.14 Smd - Uv - Hr
Sundsvall - Stockholm C 2018.09.17 Suc - Cst
     
Sundsvall - Storlien 2018.05.28 Suc - Str
Sundsvall - Umeå 2018.04.02 Suc - Uå
Sävenäs - Trelleborg 2018.05.14 Sär - Hd - Åp - Tp - Trg
     
Thornhill 2018.04.24 Thornhill
Trelleborg - Malmö C 2016.05.22 Trg - M
Trelleborg - Malmö C - Förslöv 2017.12.10 Trg - M - För
     
Trelleborg - Sävenäs 2018.05.14 Trg - Tp - Åp - Hd - Sär
     
Umeå - Sundsvall 2018.04.02 Uå - Suc
Uppsala - Märsta - Stockholm C 2018.08.20 U - Mr - Cst
     
Varberg - Herrljunga 2018.05.14 Vb - B - Hr
Värnamo - Jönköping 2017.07.23 V - Jö
Vännäs - Ånge 2018.09.26 Vns - Åg
Västerås - Ludvika via Fagersta 2018.04.02 Vå - Kbä - Fgc - La
     
Ystad - Helsingborg C 2018.05.27 Y - M - E - Hb
Ystad - Köpenhamn Dk - Helgoland Dk 2018.08.31 Y - zKh - zHgl
     
Ånge - Hallsberg 2018.04.16 Åg - Ls - Fv - H
Ånge - Stockholm C över Ockelbo 2018.09.17 Åg - Ob - Gä - Cst
Ånge - Vännäs 2018.09.26 Åg - Vns
     
Ängelholm - Eslöv 2016.12.11 Ä - Åp - Tp - E
     
Strækninger i Danmark   Ikke de samme som i TIB
     
Oversikt Strækning 6 (Togsætvændning) 2018.08.31 Dk Strækning 6 triangelen
     
Aarhus H - Lunderskov - Esbjerg 2018.08.31 zAr - zEs
Aarhus H Dk - Helgoland Dk 2018.08.31 zAr - zHgl
Aarhus Dk - Skjern Dk 2018.08.31 zAr - zSj
     
Esbjerg - Lunderskov - Aarhus H 2018.08.31 zEs - zAr
Esbjerg Dk - Struer Dk 2018.08.31 zEs - zStr
Esbjerg Dk - Tønder grænse Dk 2018.08.31 zEs - zTdr
     
Fredericia Dk - Thisted Dk 2018.08.31 zFa - zTi
     
Padborg Dk - Helgoland Dk 2018.08.31 zPa - zHgl
     
Helgoland Dk - Aarhus H Dk 2018.08.31 zHgl - zAr
Helgoland Dk - Padborg Dk 2018.08.31 zHgl - zPa
     
Skjern Dk - Aarhus Dk 2018.08.31 zSj - zAr
Struer Dk - Esbjerg Dk 2018.08.31 zStr - zEs
     
Thisted Dk - Fredericia Dk 2018.08.31 zTi - zFa
Tønder grænse Dk - Esbjerg Dk 2018.08.31 zTdr - zEs