GRAFISK LINJEBESKRIVNING (Linjebok)

Avsedd för enskilt bruk.   EJ För Kommersiellt Bruk.
När filen öppnat, Tryck "END" så kommer
du till första sidan(omvänd sidordning). Sen scrollar du uppåt i färdriktningen. I %-rutan upptill väljer du förstoringsgrad.
Ursprung i pappersfiler ritade 1977-1980 OBS! att Dvärgsignaler och Värmeposter är
inte fullständigt utritade.
Märks ut efter hand.
     
Dk efter stationsnamn är i Danmark   z före stationsförkortning är i Danmark
Malmö - Stockholm & omvänt ingår i Helgoland Dk - Hagalund & omvänt
Göteborg - Malmö & omvänt ingår i Göteborg - Helgoland Dk & omvänt
     
Teckenförklaring 2017.12.07 Teckenförklaring
     
Aarhus H Dk - Malmö C 2018.08.31 zAr - M
Arlöv/Malmö gb - Padborg Dk 2018.08.31 Al - Mgb - Fsb - zPa
     
Borlänge - Göteborg C 2018.07.30 Blg - Stl - Kil - G
Bålsta - Nynäshamn Citybanan 2018.06.04 Bål - Nyh
     
Charlottenberg - Stockholm C 2018.08.12 Cg - Cst
     
Emmaboda - Karlskrona 2016.05.22 Em - Ck
Eslöv - Ängelholm 2016.12.11 E - Tp - Åp - Ä
     
Falköping - Nässjö 2018.07.30 F - N
Falun - Stockholm C 2018.08.20 Fln - Cst
Förslöv - Malmö C - Trelleborg 2018.05.27 För - M - Trg
     
Gnesta - Märsta Citybanan 2018.08.20 Gn - Mr
Gävle - Mjölby 2018.09.17 Gä - Blg - Fv - My
Göteborg C - Borlänge 2018.07.30 G- Kil - Stl - Blg
Göteborg C - Borås - Alvesta - Kalmar 2018.07.30 G - B - Av - Kac
     
Göteborg C - Hallsberg över Kil 2018.08.12 G - Kil - H
Göteborg C - Hallsberg (Kinnekullebanan) 2018.08.12 G - Lkp - Mst - H
Göteborg C - Helgoland Dk 2018.08.31 G - Hb - zHgl
Göteborg C - Helgoland Dk via Hässleholm 2018.08.31 G - Hm - zHgl
     
Göteborg C - Kornsjö 2018.05.14 G - Ko
Göteborg C - Stockholm C 2018.08.12 G - Cst
Göteborg C - Strömstad 2018.05.14 G - Uv - Smd
     
Hagalund 2015.03.03 Hgl
Hagalund - Helgoland Dk 2018.08.31 Hgl - zHgl
Hagalund - Norrköping via Nyköping 2018.08.20 Hgl - Nr
Hallsberg - Göteborg C över Kil 2018.08.12 H - Kil - G
     
Hallsberg - Göteborg C (Kinnekullebanan) 2018.08.12 H - Mst - Lkp - G
Hallsberg - Helsingborg C 2018.08.12 H - My - Hm - Hb
Hallsberg - Stockholm C över Eskilstuna 2018.08.12 H - Et - Cst
Hallsberg - Stockholm C över Västerås 2018.08.13 H - Vå - Cst
     
Hallsberg - Ånge 2018.08.12 H - Fv - Ls - Åg
Halmstad - Nässjö 2018.02.26 Hd - V - N
Helgoland Dk - Hagalund 2018.08.31 zHgl - Hgl
Helgoland Dk - Göteborg C 2018.08.31 zHgl - Hb - G
     
Helgoland Dk - Göteborg C via Hässlehom 2018.08.31 zHgl - Hm - G
Helgoland Dk - Köpenhamn Dk - Ystad 2018.08.31 zHgl - zKh - Y
Helsingborg C - Hallsberg 2018.08.12 Hb - Hm - My - H
Helsingborg C - Hässleholm via Kattarp 2018.05.27 Hb - Ka - Hm
     
Helsingborg C - Ystad 2018.05.27 Hb - E - M - Y
Helsingör Dk - Fosieby - Malmö C 2018.08.31 zHg - Fsb - M
Helsingör Dk - Malmö C 2018.08.31 zHg - M
Herrljunga - Srömstad 2018.05.14 Hr - Uv - Smd
     
Herrljunga - Varberg 2018.05.14 Hr - B - Vb
Hultsfred - Nässjö 2018.02.26 Hf - N
Hässleholm - Helsingborg C via Kattarp 2018.05.27 Hm - Ka - Hb
Hässleholm - Malmö C omledning via Åp-Tp 2017.12.10 Hm - Åp - Tp - M
     
Höör - Simrishamn 2018.05.27 Hö - M - Si
     
Jönköping - Värnamo 2018.07.30 Jö - V
     
Kalmar - Alvesta - Malmö C 2018.05.27 Kac - Av - M
Kalmar - Alvesta - Borås - Göteborg C 2018.05.27 Kac - Av - B - G
Karlskrona - Emmaboda 2016.12.11 Ck - Em
Karlskrona - Kristianstad - Malmö C 2018.05.27 Ck - Cr - M
     
Kornsjö - Göteborg C 2018.05.14 Ko - G
     
Linköping - Sala 2018.05.13 Lp - Sl
Ludvika - Västerås via Fagersta 2018.04.02 La - Fgc - Kbä - Vå
     
Malmö C - Aarhus H Dk 2018.08.31 M - zAr
Malmö C - Alvesta - Kalmar 2018.05.27 M - Av - Kac
Malmö C - Fosieby - Helsingör Dk 2018.08.31 M - Fsb - zHg
Malmö C - Helsingör Dk 2018.08.31 M - zHg
     
Malmö C - Hässleholm omledning via Tp-Åp 2017.12.10 M - Tp - Åp - Hm
Malmö C - Kristianstad - Karlskrona 2018.05.27 M - Cr - Ck
Malmö C - Trelleborg 2016.05.22 M - Trg
Mjölby - Gävle 2018.09.17 My - Fv - Blg - Gä
     
Mora - Stockholm C 2018.08.20 Mra - Cst
Märsta - Gnesta Citybanan 2018.08.20 Mr - Gn
     
Norrköping - Hagalung via Nyköping 2018.05.13 Nr - Hgl
Norrköping - Stockholm via Nk-Söd 2018.08.20 Nr - Nk - Söd - Cst
Nynäshamn - Bålsta Citybanan 2018.08.13 Nyh - Bål
Nässjö - Falköping 2018.07.30 N - F
     
Nässjö - Halmstad 2018.07.30 N - V - Hd
Nässjö - Hultsfred 2018.02.26 N - Hf
     
Padborg Dk - Malmö gb/Arlöv 2018.08.31 zPa - Fsb - Mgb - Al
     
Sala - Linköping 2018.05.13 Sl - Lp
Simrishamn - Höör 2018.05.27 Si - M - Hö
Stockholm C - Charlottenberg 2018.08.20 Cst - Cg
Stockholm C - Falun 2018.06.04 Cst - Fln
     
Stockholm C - Göteborg C 2018.08.20 Cst - G
Stockholm C - Hallsberg över Eskilstuna 2018.08.20 Cst - Et - H
Stockholm C - Hallsberg över Västerås 2018.08.13 Cst - Vå - H
Stockholm C - Mora 2018.04.02 Cst - Mra
     
Stockholm C - Märsta - Uppsala 2017.12.10 Cst - Mr - U
Stockholm C - Norrköping via Söd-Nk 2018.08.20 Cst - Söd - Nk - Nr
Stockholm C - Sundsvall 2018.09.17 Cst - Suc
Stockholm C - Ånge över Ockelbo 2018.09.17 Cst - Gä - Ob - Åg
     
Storlien - Sundsvall 2018.05.28 Str - Suc
Strömstad - Göteborg C 2018.05.14 Smd - Uv - G
Strömstad - Herrljunga 2018.05.14 Smd - Uv - Hr
Sundsvall - Stockholm C 2018.09.17 Suc - Cst
     
Sundsvall - Storlien 2018.05.28 Suc - Str
Sundsvall - Umeå 2018.04.02 Suc - Uå
Sävenäs - Trelleborg 2018.05.14 Sär - Hd - Åp - Tp - Trg
     
Thornhill 2018.04.24 Thornhill
Trelleborg - Malmö C 2016.05.22 Trg - M
Trelleborg - Malmö C - Förslöv 2017.12.10 Trg - M - För
     
Trelleborg - Sävenäs 2018.05.14 Trg - Tp - Åp - Hd - Sär
     
Umeå - Sundsvall 2018.04.02 Uå - Suc
Uppsala - Märsta - Stockholm C 2018.08.20 U - Mr - Cst
     
Varberg - Herrljunga 2018.05.14 Vb - B - Hr
Värnamo - Jönköping 2017.07.23 V - Jö
Vännäs - Ånge 2018.04.02 Vns - Åg
Västerås - Ludvika via Fagersta 2018.04.02 Vå - Kbä - Fgc - La
     
Ystad - Helsingborg C 2018.05.27 Y - M - E - Hb
Ystad - Köpenhamn Dk - Helgoland Dk 2018.08.31 Y - zKh - zHgl
     
Ånge - Hallsberg 2018.04.16 Åg - Ls - Fv - H
Ånge - Stockholm C över Ockelbo 2018.09.17 Åg - Ob - Gä - Cst
Ånge - Vännäs 2018.04.02 Åg - Vns
     
Ängelholm - Eslöv 2016.12.11 Ä - Åp - Tp - E
     
Strækninger i Danmark   Ikke de samme som i TIB
     
Oversikt Strækning 6 (Togsætvændning) 2018.08.31 Dk Strækning 6 triangelen
     
Aarhus H - Lunderskov - Esbjerg 2018.08.31 zAr - zEs
Aarhus H Dk - Helgoland Dk 2018.08.31 zAr - zHgl
Aarhus Dk - Skjern Dk 2018.08.31 zAr - zSj
     
Esbjerg - Lunderskov - Aarhus H 2018.08.31 zEs - zAr
Esbjerg Dk - Struer Dk 2018.08.31 zEs - zStr
Esbjerg Dk - Tønder grænse Dk 2018.08.31 zEs - zTdr
     
Fredericia Dk - Thisted Dk 2018.08.31 zFa - zTi
     
Padborg Dk - Helgoland Dk 2018.08.31 zPa - zHgl
     
Helgoland Dk - Aarhus H Dk 2018.08.31 zHgl - zAr
Helgoland Dk - Padborg Dk 2018.08.31 zHgl - zPa
     
Skjern Dk - Aarhus Dk 2018.08.31 zSj - zAr
Struer Dk - Esbjerg Dk 2018.08.31 zStr - zEs
     
Thisted Dk - Fredericia Dk 2018.08.31 zTi - zFa
Tønder grænse Dk - Esbjerg Dk 2018.08.31 zTdr - zEs